brak flashnagłówek
Projekt "Spawacz MAG - pracownik na wagę złota"Projekt "Spawacz MAG - pracownik na wagę złota"
(2016-10-28)

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. z Gliwic zaprasza osoby po 30rż do udziału w projekcie Spawacz MAG-pracownik na wagę złota".

Szczegóły »
Adepci Śląskiego Rzemiosła
(2016-10-21)

Projekt skierowany jest do osób młodych, w tym niepełnosprawnych, w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET:
- osoby nie pracujące (bezrobotne lub bierne zawodowo),
- nie kształcące się (nie uczące się w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)
- nie uczestniczące w szkoleniach (w zajęciach pozaszkolnych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy)
.

Szczegóły »
Lepsza przyszłość z nowymi kwalifikacjami
(2016-10-21)

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 30 roku życia mających niskie kwalifikacje (wykształcenie maksymalnie ponadgimnazjalne) zamieszkujących na terenie województwa śląskiego.

Szczegóły »
Muzeum w Chorzowie zapraszaMuzeum w Chorzowie zaprasza
(2016-10-21)

Muzeum w Chorzowie ma zaszczyt zaprosić na wystawę "W fiolecie Jej do twarzy... Chorzowskie kostiumy Barbary Ptak".

Barbara Ptak – urodzona w Chorzowie wybitna artystka, kostiumolog, autorka projektów do ponad 200 sztuk teatralnych i filmów. Efekty Jej pracy można było oglądać między innymi w ekranizacjach „Nóż w wodzie”, „Perła w koronie” czy „Faraon”. Na wystawie zaprezentowane zostaną chorzowskie wątki w biografii oraz twórczości artystki – zwłaszcza projekty przygotowane dla Teatru Rozrywki. Na ekspozycji nie zabraknie również przestrzeni warsztatowej dla dzieci.

Wystawę można oglądać do lutego 2017r.

Wystawa została objęta Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Chorzów

Patronat medialny: TVP3 Katowice, Radio eM, Miesięcznik społeczno-kulturalny "Śląsk", portal Chorzowianin.pl

Szczegóły »
Skuteczny start do zatrudnieniaSkuteczny start do zatrudnienia
(2016-10-19)

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby powyżej 30 roku życia spełniające łącznie następujące warunki:

-Zamieszkujące lub uczące się na terenie województwie śląskiego (w rozumieniu przepisów KC),
-Bezrobotne, długotrwale bezrobotne albo nieaktywne zawodowo,
-Posiadające niskie kwalifikacje
.

Projekt szczególnie kierowany jest do:
- Kobiet.
- Osób powyżej 50 roku życia.
- Kobiet powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka.
- Osób niepełnosprawnych.

Szczegóły »
8 ogólnopolski Tydzień Kariery
(2016-10-14)

Serdecznie zapraszamy do udziału w 8 Ogólnopolskim Tygodniu Kariery pod hasłem przewodnim: „Bądź autorem swojej kariery", który odbędzie się 17-23 października 2016r. Inicjatorem i koordynatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej.

W ramach tegorocznego Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie zaprasza w terminie 17-21 października 2016r. o godz. 10.00 do siedziby ul. Opolska 19, pokój nr 4 na badanie predyspozycji, zainteresowań oraz umiejętności zawodowych przeprowadzane przez doradców zawodowych Kwestionariuszem Zainteresowań Zawodowych (KZZ).

Natomiast 20.10.2016r. w godz. 10.00-13.00 zachęcamy do udziału w poradzie grupowej dotyczącej diagnozy samooceny, bilansu preferencji i predyspozycji zawodowych, która odbędzie się w Centrum Inicjatyw Społecznych, przy ul. 3-go Maja 18 w Chorzowie.

Szczegóły »
Wsparcie trenera pracy w procesie zatrudniania wspomaganego osób niepełnosprawnych
(2016-10-14)

Stowarzyszenie FAON prowadzi rekrutację do projektu „Wsparcie trenera pracy w procesie zatrudniania wspomaganego osób niepełnosprawnych". Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym lub znacznym (w przypadku osób z niepełnosprawnością 01-U - upośledzenie umysłowe, projekt obejmuje także osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności), w przedziale wiekowym 18-55, które nie są ubezwłasnowolnione.

Szczegóły »
Internetowe Targi Pracy „Katowice-Kraków On-line Job Day 2016”Internetowe Targi Pracy „Katowice-Kraków On-line Job Day 2016”
(2016-10-14)

Zapraszamy na internetowe Targi Pracy
KATOWICE-KRAKÓW ON-LINE JOB DAY 2016,
które odbędą się 20.10.2016r. w godz. 9:00-15:00 na platformie: www.europeanjobdays.eu
Organizatorami przedsięwzięcia są Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Głównym celem internetowych targów pracy jest ułatwienie nawiązania kontaktu polskich poszukujących pracy z zagranicznymi pracodawcami. Polscy pracodawcy zainteresowani zatrudnieniem pracowników z państw UE/EOG także będą zapraszani do aktywnego udziału w tej imprezie.

W dniu targów na podanej platformie dostępne będą:
- zagraniczne oferty pracy
- warsztaty na temat warunków życia i pracy w krajach UE/EOG
- konsultacje z doradcą EURES
- kontakt z pracodawcami.

Kandydaci powinni posługiwać się językiem angielskim lub niemieckim w stopniu umożliwiającym samodzielne przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z zagranicznymi pracodawcami.

Dla osób zainteresowanych udziałem w wydarzeniu w tut. Urzędzie zostanie udostępniony komputer.

Szczegółowe informacje oraz zapisy są dostępne tut. Urzędzie na stanowisku nr 9 oraz pod numerem telefonu 32-3497-134.

Szczegóły i rejestracja www.europeanjobdays.eu

Szczegóły »
Spotkanie informacyjneSpotkanie informacyjne
(2016-10-14)

„La Strada" Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu, realizuje program „Desant". Celem projektu jest poprawienie bezpieczeństwa Polaków wybierających się do pracy za granicą, zwłaszcza do Holandii oraz zmniejszenie liczby osób oszukanych przez firmy pośredniczące i pracodawców.

25.10.2016r. o godz. 13.00 odbędzie się spotkanie informacyjne z przedstawicielem Ambasady Królestwa Niderlandów mające na celu zwiększenie świadomości osób poszukujących pracy w Holandii.
Informacje oraz zapisy w siedzibie urzędu, stanowisko Nr 9 (aktywna poczekalnia - parter).

Szczegóły »
Nowa szansa na lepszą przyszłośćNowa szansa na lepszą przyszłość
(2016-10-12)

Projekt skierowany jest do kobiet i mężczyzn z obszaru woj. śląskiego (w przypadku osób fizycznych zamieszkujących i/lub pracujących na terenie woj. śląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy pracujących w przedsiębiorstwach:

• sektora MŚP,
• przechodzących procesy restrukturyzacyjne,
• odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej,
• znajdujących się w sytuacji kryzysowej.

W szczególności zapraszamy: kobiety i mężczyzn, którzy byli bądź są pracownikami jednostek organizacyjnych spółek węglowych z terenu woj. śląskiego oraz przedsiębiorstw z terenu woj. śląskiego z nimi powiązanych(kooperujących).

Szczegóły »